Üretim ve Süreçler

• Üretim Programının Hazırlanması

MTN Tohum olarak, hedefimiz müşterilerimizin ihtiyacı olan kaliteli tohumu üretmektir. Bu amaçla müşterilerimizin taleplerine göre 3 yıllık üretim programları hazırlanır. Üretim planlaması üretimin aksamadan, düzen içinde yürümesini, üretime ilişkin her türlü faaliyetin birbiriyle uyum içinde olmasını sağlamaktır. Bu amaçlara uygun olarak tüm üretimin miktarı, kalite, ekilecek ve dikilecek arazi, bütçe ve çalışacak insan gücü bakımından planlanması gerekir.

• Üretim Sürecinin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Soğan tohumu üretimi iki yıllık bir süreç gerektirdiği için, tohumu elde etmek için iki yıl aralıksız emek verilir. Müşterilerimize kaliteli, çeşit safiyeti yüksek, çimlenmesi ve gücü yüksek tohumu ulaştırmak için, iyi bir organizasyon ve bilgi birikimi gereklidir.

Bu organizasyon toprak işleme, ekim, dikim, sulama, gübreleme, ot mücadelesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve depolamayı kapsar.

1.

İlk yıl Ar-Ge sahamızdaki seralardan elde edilmiş soğan tohumlarımız açık sahaya ekilerek baş soğanlar elde edilir. Kaliteli tohum elde etmek için çeşit safiyeti yüksek 6-8 cm çapında hastalıklardan arınmış soğanlara ihtiyaç vardır. Baş soğan üretimi başarılı tohum üretiminin ilk aşamasıdır. Bu aşamadaki baş soğan hasadı, kalibrasyonu ve kasalaması %90 makineler ile yapılmaktadır.

2.

Baş soğanlar hasat edildikten sonra uygun depo ortamında dikim zamanına kadar depolanmaktadır.

3.

Soğan çiçeği %99 yabancı tozlandığı, tozlanma faaliyeti böcekler tarafından olduğu için farklı çeşitler arası izolasyon mesafesi en az 2000m olacak şekilde bir önceki yıl yetiştirilmiş olan baş soğanlar dikilmektedir. Hem soğan hem de tohum üretimleri, bölgemiz dışında Türkiye'de 3 farklı lokasyonda ziraat mühendislerimiz ve önder çiftçilerimizle birlikte yapılmaktadır.

4.

Soğan tohumu hasadı, değerli işçilerimizin alın teriyle elle yapılır.

5.

Hasat edilen tohumlar tohumun içinde bulunması gereken uygun neme gelinceye kadar kurutulmaktadırlar. Makinelerden geçirilerek, iki yıllık emeğin karşılğı alınmaktadır.

Bütün bu süreç bir annenin bebeğini büyüttüğü gibi dikkatli ve özenle yapılması gereken bir organizasyon bütünlüğüdür. MTN Tohum bu bilgi ve beceriye sahip kadrosuyla bu işi layıkıyla yerine getirmektedir.

• Üretim teknolojileri ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi

İleri teknoloji ve mekanizasyonu kullanmadan kaliteyi yakalamanın imkansız olduğu bugün herkes tarafından bilinmektedir. MTN Tohum bunun bilincinde olarak üretimin her safhasında teknolojiyi tarımla birleştirmektedir.

Birim alandan istenilen kalitede, yeterli ürünün alınabilmesi ve üretim sürecimizde yapmamız gereken uygulamaları daha etkili kılmak için özenle seçilen teknolojik yatırımlar üretim süreçlerine adapte edilmektedir. Bu şekilde birim zamanda yapılan iş kalite ve birim alandan elde edilen verimi ekonomik olarak arttırmak için özenle çalışmalar yapılmaktadır.

 

MTN Tohum tarafından üretilen tohumluklar, kendi laboratuvarlarımızda ISTA standartları uygulanarak; canlılık ve güç testleri, nem tayini, fiziki safiyet testleri olmak üzere çeşitli analizler yapılmaktadır.

Tohum kalitesini arttırmak için, tohumlara film kaplama tekniği uygulanmaktadır. Bu işlem esnasında eklenen bazı renklendiriciler, insektisitler ve fungusitler; tohumun topraktaki görünürlüğünü, çimlenme gücünü ve hasat dönemine kadarki safhalarda sağlıklı bir şekilde enerjisini ve gücünü korumasını sağlamaktadır.

Hazır hale gelen tohumlar, özel hava ve ışık geçirmeyen ambalajlar içinde satışa sunulmaktadır.

 

Pazarlama

 

MTN Tohum kendi ıslahını yaptığı soğan tohumlarını, sadece Tancepa Tarım Pazarlama firması aracılığı ile pazara sunmaktadır. MTN Tohum ve Tancepa Tarım Pazarlama genel olarak tohum çeşitleri içerisinde soğan tohumu üzerinde uzmanlaşmış ve bu konuda Türkiye'de lider konuma gelmeyi amaçlamıştır.

Tancepa'nın web sitesine gitmek için tıklayınız »

Tohumlarımız 5553 kanunun ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak uzmanlarımız denetiminde yetiştirilmektedir. Çeşitlerin safiyet ve çimlenme kontrolü titizlikle yapılmaktadır. Ancak çiftçilerin yetiştirme şartlarından, tarla hazırlığı noksanlığından, kötü hava koşulundan doğabilecek çimlenme noksanlığı, kötü bakım ve hastalığın yaratacağı verim düşüklüğü, şekil bozukluğu ve benzeri durumlar nedeni ile zarar ziyan talebi kabul edilmez. Bu gibi olabilecek sıkıntılar için, şirketimizle mutlaka zamanında temas kurulmalıdır ki uzmanlarımız, gerekli tavsiyeleri yapabilsin. Buna uyulmaması durumunda şikayet talepleri dikkate alınmaz. Tarafımızdan kaynaklandığı tespit olunan bir hatadan dolayı Me-Tan (MTN) Tohumculuğun sorumluluğu satın alınan tohumun satış bedeli ile sınırlıdır. Bu gibi durumlarda tohum ekimi, bakım ve hasadı esnasında yapıldığı beyan edilen hiç bir masraf tazminatı talep edilemez. Çeşitlerimizin performansı ile ilgili olarak 3. şahısların beyan ve taahhütleri şirketi bağlamaz. Tohum satışlarımızda şirketimizin nakliye sorumluluğu malın kargo veya ambara tesliminde biter, itilaf hallerinde sadece Bandırma Mahkemeleri yetkilidir. Me-Tan (MTN) Tohumculuk tarafından satılan tohumun kabulü bu genel satış şartnamesini kabulü demektir.

MTN TOHUM WEB SİTEMİZDE SUNULAN ÜRÜN VE ÜRÜN GRUPLARINA AİT BİLGİLER VE RESİMLER İDEAL YETİŞTİRME KOŞULLARINDAN DERLENMİŞTİR. KÖTÜ HAVA ŞARTLARI, HASTALIK VE BAKIMSIZLIKTAN ÜRÜNLER İSTENEN NORMAL ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERMEYEBİLİR.